تغییرات دیدار-old
 
 
 
 

تغییر گزارشات دیدار

پیشنهادات یا گزارش خطا دیدار را به آدرس ایمیل info@karzar.ir ارسال کنید
 • (10 دی 96) اسپرینت 76
  ارتقا امکانات دیدار
  • امکان ایجاد معرف در ویرایش تماس ها
  • امکان درج معامله با قیمت منفی
  • افزودن دکمه حذف کاریز
  • اینترفیس بهتر برای دکمه ثبت در پیگیری دوره ای
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • بهبود پیوست در درج یادداشت
  رفع خطاهای گزارش شده
  • رفع مشکلات فاکتور
  • رفع مشکل ارسال پیامک گروهی
  • رفع ایراد در واگذاری معاملات
  • رفع مشکلات فیلد اضافی تماس و معامله
  • رفع ایراد ثبت همکار و کارمند
  • رفع مشکلات تنظیمات پکیج
  • رفع مشکل دکمه خرید پکیج در صورت اکسپایر شدن
  • رفع مشکل سرچ دفترچه تلفن
  • رفع مشکل دان نشدن وظیفه
  • رفع مشکلات پیگیری دوره ای
 • (26 آذر 96) اسپرینت 75
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • ایجاد فیلتر نمایش تماس های بدون یادداشت
  • افزودن آیکون فعال یا غیر فعال بودن کالر آی دی
  ارتقا امکانات دیدار
  • صفحه بندی لیست فعالیت ها در میزکار
  • قرار دادن امنیت در فرم های درج (تماس و معامله)
  • امکان ثبت فرصت بدون قیمت در کاریز
  رفع خطاهای گزارش شده
  • رفع مشکل تاریخ پیگیری بعدی در پیگیری دوره ای
  • رفع مشکلات پیش فاکتور
  • رفع مشکلات سگمنت ها در پیامک
  • رفع مشکل نمایش تاریخ در فیلتر زمان معاملات
  • رفع مشکل ارسال پیامکی صورتحساب
 • (19 آذر 96) اسپرینت 74
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • امکان باز کردن میزکار و تماس های دفترچه تلفن و لیست وظایف در تب جدید
  • اضافه شدن کارت خلاصه ی اطلاعات کانتکت
  • افزودن راهنما برای درج سریع فرصت در میزکار
  ارتقا امکانات دیدار
  • افزوده شدن فیلتر دیروز و امروز به تاریخ معاملات
  • یکسان سازی تقویم ها در ویرایش و درج معامله
  • اضافه شدن گزینه های بیشتر برای تغییر زمان وظیفه ها در لیست وظایف
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • بهبود درج معامله و محصول
  رفع خطاهای گزارش شده
  • رفع مشکل ثبت نشدن وظیفه و کامنت بدون رفرش
  • رفع مشکل کار نکردن کپی آدرس ایمیل
  • رفع مشکل ثبت همکار
 • (29 آبان 96) اسپرینت 73
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • دان شدن وظیفه بصورت اینلاین
  ارتقا امکانات دیدار
  • اضافه شدن سمت تماس در دفترچه تلفن
  • افزوده شدن امکان ذخیره محصولات به اعشار
  رفع خطاهای گزارش شده
  • بررسی مشکلات فرم ها
  • رفع مشکلات تنظیمات
  • رفع مشکل تخصیص و پذیرش و عدم پذیرش وظایف
  • رفع مشکل اضافه نشدن وظیفه به لیست وظایف
  • رفع مشکل عدم نمایش فعالیت ها در میزکار
  • رفع مشکلات ادغام
  • رفع مشکل اعمال نشدن امتیاز ها به سرنخ
  • رفع مشکل ارسال در آینده پیامک و نوتیفیکیشن پیامک
  • رفع مشکل عدم ذخیره نشدن تاریخ تولد در ویرایش تماس
  • رفع مشکلات فیلد اضافی تماس
  • رفع مشکلات ظاهری عناوین کاریزها
  • رفع مشکلات ثبت نام
  • رفع مشکلات تاریخ معامله
  • رفع مشکل کندی سرعت
  • رفع مشکل ذخیره نشدن فیلتر
  • رفع مشکل حذف وظیفه
  • رفع مشکل تماس VIP
 • (14 آبان 96) اسپرینت 72
  ارتقا امکانات دیدار
  • تغییر چهره های تماس
  • اضافه کردن تب زونکن در پرونده مشتری
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • بهبود تجربه کاربری ارسال پیامک
  • بهبود منشن
  • بهبود گزارشات
  رفع خطاهای گزارش شده
  • رفع مشکل دعوت عضو جدید
  • رفع مشکل عدم نمایش تمام کارمندان یک شرکت
  • رفع مشکل زونکن در کانتکت
 • (21 مهر 96) اسپرینت 71
  ارتقا امکانات دیدار
  • نمایش تمام معاملات ثبت شده در کاریز
  • اضافه شدن لیست فعالیت های اخیر در میزکار
  • اضافه شدن تاریخ پیگیری بعدی در معاملات کاریز
  • اضافه شدن توضیحات کاریز در کاریز
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • بهبود تجربه کاربری ارسال پیامک
  • بهبود پیش فاکتور
  رفع خطاهای گزارش شده
  • بررسی تغییرات مربوط به مشتری و فرصت در کانتکت
  • رفع مشکل عدم اکسپورت گرفتن از فیلتر های تماس
  • رفع مشکل تنظیمات کاریز
  • رفع مشکل تماس هایی که از وب فرم میایند
  • رفع ایراد در افزودن سرنخ جدید
  • رفع مشکل عدم نمایش آدرس در پیامک صورتحساب
 • (16 مهر 96) اسپرینت 70
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • یک رنگ شدن هدر هر صفحه
  ارتقا امکانات دیدار
  • اضافه شدن پیجر برای بزرگنمایی یادداشت
  • افزودن پیجینگ به پیگیری دوره ای در دشبورد
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • نمایش پیغام خطای مناسب برای منقضی شدن اکانت
  • بهبود فرم افزودن تماس
  • بهبود بک صفحات
  • بهبود ثبت همکار
  رفع خطاهای گزارش شده
  • رفع مشکلات بزرگنمایی یادداشت
  • رفع مشکل حذف کاریز
  • رفع ایراد در تعریف شرکت جدید
  • رفع مشکل عدم نمایش اکسپایر شدن
  • رفع مشکل نوتیفیکیشن لیست
  • رفع مشکل جست و جوی فارسی در سرنخ ها
 • (2 مهر 96) اسپرینت 69
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • اضافه شدن آیکون اطلاعات بیشتر برای وظیفه ها در لیست وظایف
  ارتقا امکانات دیدار
  • اضافه شدن پیگیری دوره ای برای تمام کانتکت ها
  • اضافه شدن فیلتر انتخاب معامله برای یادداشت هایی که معامله دارند
  • تغغیرات ظاهری معاملات در کاریز
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • بهبود پیگیری دوره ای
  • بهبود معرف در مرحله دوم فرم سرنخ و تماس
  • بهبود ایمیل دعوتنامه
  • بهبود سرچ تماس
  • بهبود لیست وظایف در میزکار
  • قرار گرفتن ایمپورت و اکسپورت در کنار هم در دفترچه تلفن
  • بهبود رابط کاربر منشن کردن در ثبت یادداشت
  • بهبود ثبت یادداشت و وظیفه و معامله
  • هماهنگ سازی و یکسان سازی فونت ها و دکمه ها
  رفع خطاهای گزارش شده
  • رفع مشکل ذخیره نشدن فیلد اضافی در ویرایش کانتکت
  • رفع مشکل ویرایش رخداد و یادداشت
  • رفع مشکل کار نکردن انتخاب زمان یادآوری وظیفه
  • رفع مشکلات پرینت صورتهای مالی
  • رفع مشکل عدم نمایش گروه بندی ها در ویرایش تماس
 • (26 شهریور 96) اسپرینت 68
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • نمایش فرصت های جاری در پرونده مشتری
  • امکان دستی وارد کردن عناوین برای تماسها
  ارتقا امکانات دیدار
  • اضافه شدن تغییر زمان پیگیری و کاریز در یادداشت
  • اضافه شدن گزینه انتخاب مسیول در فرم درج تماس
  • امکان تایپ کردن شماره صفحه برای جست و جوی راحت تر صفحات
  • افزودن امکان انتخاب مسیول در مرحله اول فرم ثبت سرنخ
  • امکان ادیت تاریخ معاملات در صفحه معاملات
  • امکان نمایش پیگیری دوره ای های دیگران برای تماس هایی که پیگیری می شوند
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • بهبود رابط کاربری در تقویم
  • بهبود رابط کاربری حذف معاملات در کاریز
  رفع خطاهای گزارش شده
  • رفع مشکل غیر فعال بودن نکات مهم معاملات
  • رفع مشکل کالر آی دی
  • رفع مشکل فیلتر کاربران معاملات
 • (19 شهریور 96) اسپرینت 67
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • امکان ثبت ساعت یادداشت علاوه بر تاریخ
  ارتقا امکانات دیدار
  • امکان انتخاب و جست و جوی مسیول تماس در معامله
  • اضافه شدن لیست دیفالت برای عنوان
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • رنگی شدن اسم کانتکت ها
  رفع خطاهای گزارش شده
  • رفع مشکل کار نکردن بازه زمانی در معاملات
  • رفع مشکلات فاکتور و پیش فاکتور
Go To
Page Size