تغییر گزارشات دیدار

پیشنهادات یا گزارش خطا دیدار را به آدرس ایمیل info@karzar.ir ارسال کنید
 • (27 تیر 95) اسپرینت 39
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • امکان افزودن عنوان فرصت در درج فرصت جدید
  • اصلاح بارگذاری دکمه ها در موقع ثبت مثبت و منفی یادداشت ها
  • افزودن قیمت محصولات در هنگام درج فرصت جدید در صورتی که قیمت برای محصولات درج شده باشد
  • تغییر و اصلاح استایل دکمه لیست فرصت ها و سرنخ های خاموش
  • اضافه کردن تاریخ تولد و تاریخ ثبت و کد به اکسپورت
  • افزودن قابلیت ویرایش رخداد ها در میز کار
 • (01 تیر 95) اسپرینت 38
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • افزودن دکمه خاموش کردن سرنخ در میزکار
  • اصلاح و بهبود کاربر پذیری داشبورد
  • اضافه شدن دکمه باطل شد در نمایش فاکتور برای مدیر
  رفع خطاهای گزارش شده
  • در هنگام اکسپورت شماره موبایل بدون پرانتژ و علامت + داده شود
  • اصلاح اکسپورت تماس ها
  • اصلاح تغییر قیمت در فاکتور و پیش فاکتور
 • (20 اردیبهشت 95) اسپرینت 36
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • نمایش عنوان معامله در پاپ آپ درج یادداشت
  • امکان مشاهده لیست افراد با چشم باز در لیست تماس ها
  رفع خطاهای گزارش شده
  • رفع مشکل محاسبه فروش قطعی در گزارش عملکرد
  • رفع مشکل ادیتور یاداشت ها
  • رفع مشکل یادآوری وظیفه
  • بهبود امکان بازشدن برخی لیست ها مانند محصولا، شرکت ها و ... در پاپ آپ
 • (12 اردیبهشت 95) اسپرینت 35
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • اصلاح ظاهر پیوست فایل بر روی یاداشت جدید
  • نمایش اطلاعات شخص در لیست فرصت ها به صورت پاپ آپ زوم
  • محاسبه درصد تخفیف در فاکتور
  • درج عنوان ستون ها بالای فاکتور نوشته شود
  رفع خطاهای گزارش شده
  • اصلاح ورود کاراکتر @ در ثبت یاداشت
  • اصلاح اطلاعیه ثبت سرنخ هنگامی که به نام شخصی دیگر ثبت می شود
  • جلوگیری از ثبت یادداشت در صورت بروز خطا و یا آپلود فایل پیوست
 • (5 اردیبهشت 95) اسپرینت 34
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • تغییر caption ارسال کننده ایمیل به عنوان زیر دامنه
  • افزودن شماره فاکتور به یادداشت
  • اصلاح تعداد آیتم های وارد شده در فاکتور
  رفع خطاهای گزارش شده
  • اصلاح تاریخ ارسال پیامک جدید
  • اصلاح حق دسترسی به ایمورت تماس ها
  • رفع مشکل باز شدن پاپ آپ درج فرصت
 • (29 فروردین 95) اسپرینت 33
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • افزودن امکان تعیین زمان رسیدگی به فرصت (رسیدگی در آینده)
  • افزودن امکان مشاهده لیست سرنخ ها و فرصت های خاموش شده در سرنخ و فرصت
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • تغییر مکان تعیین زمان رسیدگی در آینده در سرنخ
  رفع خطاهای گزارش شده
  • حل مشکل نمایش کارمندان در جستجوی شرکت
 • (24 اسفند 94) اسپرینت 31
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • افزودن سمت در فرم ویرایش تماس ، درج سریع تماس ، درج سرنخ و فرصت
  • افزودن مرحله دوم (پیامک و سگمنت) در فرم فرصت
  ارتقا امکانات دیدار
  • ارتقا performance در دشبورد
  • بروزآوری رخدادها در دشبورد
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • محدود شدن لیست مسئولین تماس به لیست کارمندان و مدیران فروش و صاحب بیزدامنه در افزودن سرنخ و فرصت
  • تغییر در ایمپورت بر اساس کد مشتری، تلفن و ایمیل
  رفع خطاهای گزارش شده
  • حل مشکل چاپ فاکتور
  • رفع مشکل سرنخ
  • رفع خطا در ریمایندر در وظیفه
  • رفع مشکل نمایش لیست کانتکت ها هنگام ثبت یادداشت در فرصت
  • حل مشکل ایمپورت کد ملی، کد پستی و آدرس
 • (16 اسفند 94) اسپرینت 30
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • افزودن مرحله دوم (ارسال پیامک و انتخاب سگمنت) در فرم های ثبت سرنخ و فرصت
  • افزودن امکان جستجو برای کانتکت ها در میز کار
  ارتقا امکانات دیدار
  • تغییر شیوه ثبت یادداشت در فرصت ها
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • یکسان سازی نمایش لیست وظیفه و رخداد در بخش های مختلف دیدار
  رفع خطاهای گزارش شده
  • رفع مشکل نمایش کاربران پین شده در دشبورد
 • (9 اسفند 94) اسپرینت 29
  ارتقا امکانات دیدار
  • تغییر طراحی پرونده های مهم در دشبورد
  رفع خطاهای گزارش شده
  • هنگام ترکیب دو تماس حقوقی کارمندان به تماس باقی مانده منتقل نمیشدند
  • رفع ایراد sort در آخرین تاریخ پیگیری
  • رفع مشکل نمایش سگمنت ها در چزئیات تماس
  • حذف سگمنت از جزئیات تماس
 • (25 بهمن 94) اسپرینت 28
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • افزودن 3 یادداشت آخر در تاریخ آرین پیگیری در دشبورد
  • افزودن امکان انتخاب نمایش سگمنت در فرم درج تماس
  ارتقا امکانات دیدار
  • دومرحله ای شدن فرم درج تماس
  رفع خطاهای گزارش شده
  • تعریف عنوان جدید در ثبت سرنخ و فرصت
Go To
Page Size