تغییر گزارشات دیدار

پیشنهادات یا گزارش خطا دیدار را به آدرس ایمیل info@karzar.ir ارسال کنید
 • (11 تیر 94) اسپرینت 13
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • افزودن امکان تنظیم امتیاز برای سوالات و پاسخ های نظرسنجی
  • افزودن امکان ارسال اطلاعیه در هنگام پر کردن فرم نظرسنجی توسط مشتری
  ارتقا امکانات دیدار
  • نمایش کد پیگیری در فرم خرید پکیج و اعتبار
  رفع خطاهای گزارش شده
  • رفع خطا در هنگام ذخیره اطلاعات فاکتور
  • برطرف کردن مشکلات کنترل ها
 • (4 تیر 94) اسپرینت 12
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • افزودن امکان منشن کردن همکاران در یاداشت ها
  • صدور اطلاعیه در صورت منشن کردن یک فرد
  ارتقا امکانات دیدار
  • صدور شماره فاکتور بعد از تایید نهایی مدیر
  • افزودن امکان درج توضیحات به ازای هر محصول در فاکتور
  • افزودن امکان درج تصویر مهر و امضای فاکتور در تنظیمات بیزدامنه
  • نمایش مهر و امضای فاکتور تنها در حالت ارسال ایمیل
  • افزودن امکان درج عنوان محصول در فاکتور به همراه عنوان محصول
  • افزودن اتوماتیک وظیفه پیگیری برای صاحب تماس که از طریق فرم اشتراک به لیست تماس ها افزوده شده است
  رفع خطاهای گزارش شده
  • رفع مشکل ذخیره اطلاعات فاکتور بعد از تایید فاکتور
 • (28 خرداد 94) اسپرینت 11
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • ارسال ایمیل هفتگی و ماهانه برای مدیران
  • افزودن تنظیمات کاربر در پروفایل کاربر جهت دریافت/عدم دریافت ایمیل ها
  ارتقا امکانات دیدار
  • افزودن امکان تایید نهایی فاکتور توسط مدیر
  • صدور شماره فاکتور بعد از تایید نهایی مدیر
  رفع خطاهای گزارش شده
  • رفع خطای درج اطلاعیه به ازای درج هر تماس از طریق فرم اشتراک
  • رفع مشکل ارسال فاکتور از طریق ایمیل
 • (12 خرداد 94) اسپرینت 9
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • راه اندازی سامانه کیس ها
  • امکان قرار دادن یک یاداشت در یک کیس
  • امکان درج و مشاهده کیس ها در پرونده مشتریان
  ارتقا امکانات دیدار
  • ارتقا نمایش فاکتور
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • نمایش تعداد اطلاعیه های جدید درعنوان صفحه
  رفع خطاهای گزارش شده
  • برطرف کردن مشکل لینک خرید اعتبار
  • برطرف کردن مشکل لود اطلاعیه ها
  • عدم امکان درج کد تکراری در عملیات ایمپورت
  • برطرف کردن مشکل ثبت رخداد برای معامله ها
 • (7 خرداد 94) اسپرینت 8
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • قرار دادن کلاه تولد در لیست اعضای دفترچه تلفن روی افرادی که تولدشان نزدیک است
  • نمایش لیست تماس هایی که تاریخ تولد آنها نزدیک است در داشبورد
  • ایمیل روزانه گزارش مدیران
  • ارسال پیامک و ایمیل رخداد ها
  ارتقا امکانات دیدار
  • افزودن امکان انتخاب رنگ بیشتر در فرم اشتراک
  • ارتقا اطلاعیه درج تماس از طریق فرم اشتراک
  • افزودن امکان درج کد مشتری در اطلاعات تماس
  • افزودن امکان درج کد مشتری در ارسال پیامک
  • امکان ارسال ایمیل و پیامک برای تاریخ های مهم
  • ارتقای انتخابگر تقویم
  • ارتقای نمایش تماس هایی که از طریق فرم اشتراک ثبت شده اند
  رفع خطاهای گزارش شده
  • رفع باگ مربوط به پیغام بعد از درج فرم اشتراک
  • رفع باگ های مربوط به لیست وظیفه ها
  • رفع مشکل نمایش لیست محصولات در چاپ فاکتور
 • (31 اردیبهشت 94) اسپرینت 7
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • افزودن ارسال ایمیل های روزانه دیدار
  رفع خطاهای گزارش شده
  • برطرف کردن مشکل تاریخ در ارتقای پکیج
  ارتقا امکانات دیدار
  • ارتقای سرعت سی آر ام دیدار
  • افزودن امکان ارسال ایمیل به همرا پیامک در پاسخ های آماده
  • افزودن امکان ارسال ایمیل و پیامک تولد برای مشتری هایی که تاریخ تولد آنها ذخیره شده است
  • امکان درج سریع تاریخ تولد در پرونده مشتری و هنگام ثبت یاداشت ورودی و خروجی
  • دریافت 5 امتیاز در صورت ثبت تاریخ تولد از طریق درج سریع تاریخ تولد
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • بهبود کلیه اطلاعیه مرتبط با وظیفه
 • (24اردیبهشت 94) اسپرینت 6
  ارتقا امکانات دیدار
  • بهبود پیغام پس از ثبت در فرم اشتراک
  • بهبود فرایند تخصیص و انجام وظیفه
  • نمایش وظایف محول شده در پرونده مشتری
  • دادن اطلاعیه های تخصیص و عدم پذیرش وظیفه به صورت پاپ آپ
  • بهبود کلیه اطلاعیه مرتبط با وظیفه
  • افزودن فیلد شرح انجام وظیفه و زمان انجام وظیفه برای گیرنده وظیفه به ساختار وظیفه
  • عدم امکان تغییر زمان انجام، عنوان و شرح وظیفه توسط گیرنده وظیفه
  • عدم امکان حذف وظیفه توسط گیرنده وظیفه
  • بهبود سرعت در جستجوی دفترچه تلفن
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • افزودن امکان ارسال و دریافت پیامک با شماره ثابت
 • (17اردیبهشت 94) اسپرینت 5
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • بهبود وضعیت اطلاعیه ها
  • نمایش تعداد اطلاعیه های جدید درعنوان صفحه
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • افزودن امکان درج و ویرایش پیوست در یادداشت
  • افزودن امکان ارسال نظرسنجی در جزییات تماس ها
Go To
Page Size