به روزرسانـــی دیــدار
پیشنهادات یا گزارش خطا دیدار را به آدرس ایمیل

info@karzar.ir ارسال کنید

 • (27شهریور 95) اسپرینت 42
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • امکان ذخیره کردن فاکتور با فرمت Pdf
  • داینامیک کردن موضوع یاداشت ها
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • تکمیل فیلدهای اضافی در دفترچه تلفن و معاملات
  • اضافه شدن pdf فاکتور فروش در ارسال ایمیل فاکتور به مشتری به صورت Attachment
  رفع خطاهای گزارش شده
  • اصلاح امکان تعریف شماره فکس در موقع ارسال فکس از طریق Fax.Ir
  • اصلاح گزارشات مدیر
 • (8شهریور 95) اسپرینت 41
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • اضافه شدن امکان استفاده از Google Calander
   • همگام سازی پیگیری های دوره ای من با تقویم گوگل
   • همگام سازی تولد مشتریان من با تقویم گوگل
   • همگام سازی رخدادهای من با تقویم گوگل
   • همگام سازی وظایف من با تقویم گوگل
  • امکان تعریف تگ های یاداشت در صفحه تنظیمات
  • امکان انتخاب چند موضوع برای یک یاداشت خاص
  • اضافه شدن بازه زمانی دلخواه در هنگام فیلتر کردن معاملات
  رفع خطاهای گزارش شده
  • اصلاح کالر آیدی
  • رفع مشکل دسترسی به معامله
 • (16 مرداد 95) اسپرینت 40
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • افزودن امکان ارسال فکس فاکتور از طریق Fax.ir
  • افزودن پنل دستیار مدیر در صفحه دشبورد (امکان مشاهده ریز فعالیت کارمندان، وضعیت فروش توسط اعضای تیم فروش و پیگیری سرنخ ها، فرصت ها و مشتریان فعلی)
  • افزودن پنل دستیار من در صفحه دشبورد
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • افزودن امکان فیلتر بر اساس بازه زمانی در لیست معاملات
  • امکان افزودن شرح فرصت و امکان اصلاح آن
  رفع خطاهای گزارش شده
  • اصلاح مشکل ایمپورت در سایت مشتری
 • (27 تیر 95) اسپرینت 39
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • امکان افزودن عنوان فرصت در درج فرصت جدید
  • اصلاح بارگذاری دکمه ها در موقع ثبت مثبت و منفی یادداشت ها
  • افزودن قیمت محصولات در هنگام درج فرصت جدید در صورتی که قیمت برای محصولات درج شده باشد
  • تغییر و اصلاح استایل دکمه لیست فرصت ها و سرنخ های خاموش
  • اضافه کردن تاریخ تولد و تاریخ ثبت و کد به اکسپورت
  • افزودن قابلیت ویرایش رخداد ها در میز کار
 • (01 تیر 95) اسپرینت 38
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • افزودن دکمه خاموش کردن سرنخ در میزکار
  • اصلاح و بهبود کاربر پذیری داشبورد
  • اضافه شدن دکمه باطل شد در نمایش فاکتور برای مدیر
  رفع خطاهای گزارش شده
  • در هنگام اکسپورت شماره موبایل بدون پرانتژ و علامت + داده شود
  • اصلاح اکسپورت تماس ها
  • اصلاح تغییر قیمت در فاکتور و پیش فاکتور
 • (20 اردیبهشت 95) اسپرینت 36
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • نمایش عنوان معامله در پاپ آپ درج یادداشت
  • امکان مشاهده لیست افراد با چشم باز در لیست تماس ها
  رفع خطاهای گزارش شده
  • رفع مشکل محاسبه فروش قطعی در گزارش عملکرد
  • رفع مشکل ادیتور یاداشت ها
  • رفع مشکل یادآوری وظیفه
  • بهبود امکان بازشدن برخی لیست ها مانند محصولا، شرکت ها و ... در پاپ آپ
 • (12 اردیبهشت 95) اسپرینت 35
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • اصلاح ظاهر پیوست فایل بر روی یاداشت جدید
  • نمایش اطلاعات شخص در لیست فرصت ها به صورت پاپ آپ زوم
  • محاسبه درصد تخفیف در فاکتور
  • درج عنوان ستون ها بالای فاکتور نوشته شود
  رفع خطاهای گزارش شده
  • اصلاح ورود کاراکتر @ در ثبت یاداشت
  • اصلاح اطلاعیه ثبت سرنخ هنگامی که به نام شخصی دیگر ثبت می شود
  • جلوگیری از ثبت یادداشت در صورت بروز خطا و یا آپلود فایل پیوست
 • (5 اردیبهشت 95) اسپرینت 34
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • تغییر caption ارسال کننده ایمیل به عنوان زیر دامنه
  • افزودن شماره فاکتور به یادداشت
  • اصلاح تعداد آیتم های وارد شده در فاکتور
  رفع خطاهای گزارش شده
  • اصلاح تاریخ ارسال پیامک جدید
  • اصلاح حق دسترسی به ایمورت تماس ها
  • رفع مشکل باز شدن پاپ آپ درج فرصت
 • (29 فروردین 95) اسپرینت 33
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • افزودن امکان تعیین زمان رسیدگی به فرصت (رسیدگی در آینده)
  • افزودن امکان مشاهده لیست سرنخ ها و فرصت های خاموش شده در سرنخ و فرصت
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • تغییر مکان تعیین زمان رسیدگی در آینده در سرنخ
  رفع خطاهای گزارش شده
  • حل مشکل نمایش کارمندان در جستجوی شرکت
 • (24 اسفند 94) اسپرینت 31
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • افزودن سمت در فرم ویرایش تماس ، درج سریع تماس ، درج سرنخ و فرصت
  • افزودن مرحله دوم (پیامک و سگمنت) در فرم فرصت
  ارتقا امکانات دیدار
  • ارتقا performance در دشبورد
  • بروزآوری رخدادها در دشبورد
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • محدود شدن لیست مسئولین تماس به لیست کارمندان و مدیران فروش و صاحب بیزدامنه در افزودن سرنخ و فرصت
  • تغییر در ایمپورت بر اساس کد مشتری، تلفن و ایمیل
  رفع خطاهای گزارش شده
  • حل مشکل چاپ فاکتور
  • رفع مشکل سرنخ
  • رفع خطا در ریمایندر در وظیفه
  • رفع مشکل نمایش لیست کانتکت ها هنگام ثبت یادداشت در فرصت
  • حل مشکل ایمپورت کد ملی، کد پستی و آدرس
Go To
Page Size