به روزرسانـــی دیــدار
پیشنهادات یا گزارش خطا دیدار را به آدرس ایمیل

info@karzar.ir ارسال کنید

 • (16 اسفند 94) اسپرینت 30
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • افزودن مرحله دوم (ارسال پیامک و انتخاب سگمنت) در فرم های ثبت سرنخ و فرصت
  • افزودن امکان جستجو برای کانتکت ها در میز کار
  ارتقا امکانات دیدار
  • تغییر شیوه ثبت یادداشت در فرصت ها
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • یکسان سازی نمایش لیست وظیفه و رخداد در بخش های مختلف دیدار
  رفع خطاهای گزارش شده
  • رفع مشکل نمایش کاربران پین شده در دشبورد
 • (9 اسفند 94) اسپرینت 29
  ارتقا امکانات دیدار
  • تغییر طراحی پرونده های مهم در دشبورد
  رفع خطاهای گزارش شده
  • هنگام ترکیب دو تماس حقوقی کارمندان به تماس باقی مانده منتقل نمیشدند
  • رفع ایراد sort در آخرین تاریخ پیگیری
  • رفع مشکل نمایش سگمنت ها در چزئیات تماس
  • حذف سگمنت از جزئیات تماس
 • (25 بهمن 94) اسپرینت 28
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • افزودن 3 یادداشت آخر در تاریخ آرین پیگیری در دشبورد
  • افزودن امکان انتخاب نمایش سگمنت در فرم درج تماس
  ارتقا امکانات دیدار
  • دومرحله ای شدن فرم درج تماس
  رفع خطاهای گزارش شده
  • تعریف عنوان جدید در ثبت سرنخ و فرصت
 • (13 بهمن 94) اسپرینت 27
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • ورود به محیط کاربری دشبورد پس از لاگین شدن
  • افزودن نقش کارمند فروش به سیستم
  • قراردادن بخش تارگت فروش که تنها برای کاربران با نقش کارمند فروش و یا مدیر فروش نمایش داده میشوند.
  • نمایش سرنخ های کاربر به صورت لیست
  • افزودن آخرین تاریخ پیگیری بر اساس تماس های ثبت شده برای هر سرنخ
  • افزودن وضعیت تماس و امکان تنظیم و ویرایش آن از درون لیست سرنخ ها
  • افزودن امتیاز برای تماس و قابلیت تنظیم و ویرایش آن از درون لیست سرنخ ها
  • افزودن امکان ثبت سرنخ از لیست سرنخ ها
  • افزودن امکان تبدیل سرنخ به فرصت از طریق ثبت معامله برای سرنخ درون لیست سرنخ ها وارجاع آن به هریک از کاربران سیستم
  • ارسال اطلاعیه برای کاربری که فرصت به ایشان اختصاص داده شده است
  • نمایش فرصت ها (معاملات) ثبت شده توسط هر کاربر به صورت لیست
  • تغییر فیلد احتمال فرصت به مقادیر عددی از 10 تا 100 و امکان تنظیم و ویرایش آن از طریق لیست فرصت
  • امکان افزودن فرصت جدید از لیست فرصت
  • امکان جستجوی تماس در هنگام درج فرصت از میان تماس های موجود و یا وارد نمودن تماس در همان فرم در صورت عدم وجود تماس مورد نظر
  • نمایش لیست پرونده های مهم (پین شده)
  • نمایش لیست فعالیت های (لاگ های) کاربر
  • امکان تعیین پیگیری دوره ای برای هر تماس
  • نمایش لیست تماس هایی که برای آنها پیگیری دوره ای تعیین شده است و در طول زمان تعیین شده، ارتباطی با آن تماس برقرار نشده است.
  • نمایش لیست وظایف روزانه کاربر و همچنین وظایفی که تاریخ آنها گذشته است.
  • نمایش لیست وظایف این هفته (از روز بعد تا آخر هفته)
  • نمایش لیست سایر وظایف
  • امکان انجام دادن تسک ها از لیست های وظایف
  • امکان ویرایش تسک ها از لیست وظایف
  • امکان حذف تسک ها از لیست وظایف
  • امکان تغییر تاریخ وظایف به زمان های دیگر با توجه به لیستی که وظیفه در آن قرار گرفته است.
  • نمایش وظایف انجام شده در طول یک ماه گذشته
  • تفکیک کاربران حقیقی و حقوقی در لیست تماس ها
 • (24 آذر 94) اسپرینت 25
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • بهبود سرعت دیدار در بخش های مختلف
 • (18 آذر 94) اسپرینت 24
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • امکان تبدیل به خوانده شده گروهی اطاعیه ها
  ارتقا امکانات دیدار
  • نمایش وظایف انجام شده مرتبط با مشتری بعد از انجام در پرونده مشتری به مدت یک ماه
  • مشخص کردن اس ام اس های ارسال نشده به رنگ قرمز و افزوده شدن اطلاعیه برای آن ها
  • نمایش دادن اخطار تمام شدن اعتبار و زمان اکانت تنها به مدیر
  • امکان انتخاب یک پاسخ آماده در فوروارد پیامک ورودی
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • نمایش شماره تلفن محل کار و موبایل در لیست تماس ها
  • نمایش اعلام نتایج اسپرینت ها در دیدار و سایت دیدار
  • طراحی مجدد ایمیل های ثبت نام، تغییر رمز عبور، دعوت نامه
  • افزودن تب عمومی به دیگر تب ها در تماس ها
  • ورود مستقیم به دیدار و حذف مراحل اضافی هنگامی که شخص یک بیزدامنه دارد و یا هنگام وارد کردن نام بیزدامنه در مرورگر
  رفع خطاهای گزارش شده
  • رفع ایراد در تعداد سگمنت ها و تب تماس ها
  • رفع مشکل خطا در ذخیره یادداشت ها
  • جلوگیری از ثبت نام زیر دامنه با نام خاص
  • رفع مشکل فوروارد پیامک در مدیریت قوانین
 • (7 آبان 94) اسپرینت 21
  ارتقا امکانات دیدار
  • افزودن قابلیت ثبت اتوماتیک یادداشت برای معامله درصورت ثبت فاکتور معامله در حسابداری
  • افزودن قابلیت ثبت اتوماتیک یادداشت برای معامله درصورت ایمیل نمودن پیش فاکتور/فاکتور به تماس
  • افزودن تنظیمات در چاپ فاکتور جهت تعیین نمایش یا عدم نمایش مهر و امضا
  • افزودن آلرت هنگام ایجاد شماره فاکتور و پیش فاکتور جدید
  • جدا نمودن اطلاعیه های تایید فاکتور و پیش فاکتور از یکدیگر
  • افزودن نام بیزدامنه در تنظیمات عمومی
  رفع خطاهای گزارش شده
  • رفع مشکل عدم تبدیل وضعیت فرصت به مشتری هنگام اولین تایید معامله
  • رفع خطای افزودن محصول در پیش فاکتور و فاکتور
 • (30 مهر 94) اسپرینت 20
  ارتقا امکانات دیدار
  • افزایش حالات نمایش وضعیت تماس به 5 حالت
  • افزودن استان و شهرستان به پرونده تماس های حقیقی و حقوقی
  • افزودن امکان تعیین ذخیره اطلاعات وارد شده هنگام ایجاد فاکتور در تماس مربوطه
  • افزودن امکان تعیین نوع فاکتور (حقیقی یا حقوقی) در هنگام ایجاد فاکتور و نمایش فیلدهای مرتبط با نوع
  • افزودن فیلدهای شناسه ملی و شماره ثبت برای تماس های حقوقی در فاکتور
  • افزودن فیلدهای شناسه ملی و شماره ثبت برای تماس های حقوقی در پرونده تماس
  رفع خطاهای گزارش شده
  • اصلاح نمایش فونت فارسی در پرینت فاکتور
 • (23 مهر 94) اسپرینت 19
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • افزودن قابلیت ذخیره آدرس ایمیل به بخش قوانین پیام در صورت وجود در متن پیامک، در پرونده فرستنده و یا ذخیره در "اطلاعات دیگر" در صورت وجود آدرس ایمیل در پرونده
  ارتقا امکانات دیدار
  • توسعه ماژول مدیریت گروه های امنیتی جهت افزودن نقش "ناظر" به نقش های موجود برای کاربر تعریف شده در یک گروه
  • تعمیم تغییرات اعمال شده ی گروه های امنیتی در ماژول های "یادداشت"، "معامله"، "گزارش مقایسه ای عملکرد" و "بازی
  • افزودن امکان ویرایش کاربر عضو در گروه های امنیتی
  • افزودن قابلیت تنظیم Margin (فاصله متن از حاشیه) صفحه در پرینت فاکتور
  • بهبود طراحی پیغام های مرتبط با اتمام اعتبار پکیج
  • افزودن تب “لیست محصولات خریداری شده” در جزییات معامله
  • افزودن قیمت معامله به جزییات معامله
  • افزودن تعداد وظایف انجام داده شده و همچنین وظایف به موقع انجام داده شده در گزارش مقایسه ای عملکرد
  رفع خطاهای گزارش شده
  • رفع خطای صحیح نبودن زمان باقیمانده تا رخداد، در پیامک رخدادها
 • (15 مهر 94) اسپرینت 18
  ارتقا امکانات دیدار
  • افزودن امکان مشاهده لیست پیامک های ارسال در آینده و امکان حذف از لیست
  • تغییر در اطلاعیه ها جهت نمایش آیکن های مناسب با نوع اطلاعیه و همچنین نمایش تصویر صاحب اطلاعیه
  • افزودن دو مقدار "کد تصادفی" و "کد دستی" در پنجره Zoom
  • افزودن امکان درخواست شماره فاکتور جدید
  رفع خطاهای گزارش شده
  • رفع مشکل عدم ریست شدن فرم ارسال پیامک در صورت بستن فرم قبل از ارسال پیامک
Go To
Page Size