به روزرسانـــی دیــدار
پیشنهادات یا گزارش خطا دیدار را به آدرس ایمیل

info@karzar.ir ارسال کنید

 • (31 اردیبهشت 94) اسپرینت 7
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • افزودن ارسال ایمیل های روزانه دیدار
  رفع خطاهای گزارش شده
  • برطرف کردن مشکل تاریخ در ارتقای پکیج
  ارتقا امکانات دیدار
  • ارتقای سرعت سی آر ام دیدار
  • افزودن امکان ارسال ایمیل به همرا پیامک در پاسخ های آماده
  • افزودن امکان ارسال ایمیل و پیامک تولد برای مشتری هایی که تاریخ تولد آنها ذخیره شده است
  • امکان درج سریع تاریخ تولد در پرونده مشتری و هنگام ثبت یاداشت ورودی و خروجی
  • دریافت 5 امتیاز در صورت ثبت تاریخ تولد از طریق درج سریع تاریخ تولد
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • بهبود کلیه اطلاعیه مرتبط با وظیفه
 • (24اردیبهشت 94) اسپرینت 6
  ارتقا امکانات دیدار
  • بهبود پیغام پس از ثبت در فرم اشتراک
  • بهبود فرایند تخصیص و انجام وظیفه
  • نمایش وظایف محول شده در پرونده مشتری
  • دادن اطلاعیه های تخصیص و عدم پذیرش وظیفه به صورت پاپ آپ
  • بهبود کلیه اطلاعیه مرتبط با وظیفه
  • افزودن فیلد شرح انجام وظیفه و زمان انجام وظیفه برای گیرنده وظیفه به ساختار وظیفه
  • عدم امکان تغییر زمان انجام، عنوان و شرح وظیفه توسط گیرنده وظیفه
  • عدم امکان حذف وظیفه توسط گیرنده وظیفه
  • بهبود سرعت در جستجوی دفترچه تلفن
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • افزودن امکان ارسال و دریافت پیامک با شماره ثابت
 • (17اردیبهشت 94) اسپرینت 5
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • بهبود وضعیت اطلاعیه ها
  • نمایش تعداد اطلاعیه های جدید درعنوان صفحه
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • افزودن امکان درج و ویرایش پیوست در یادداشت
  • افزودن امکان ارسال نظرسنجی در جزییات تماس ها
Go To
Page Size