کتاب الکترونیکی - 7*3 راهنمای خرید سی ار ام

3 7 راهنمای خرید crm

اگر شما انتخاب درستی برای خرید نرم افزار CRM انجام ندهید، هزینه ای که بابت آن پرداخت کرده اید حداقل ضرری است که می پردازید، ضرر مهم تر در زمانی و اطلاعاتی است که از دست می دهید چند ساعت وقت بگذارید و با تمرکز فایل راهنمای خرید نرم افزار CRM را دانلود کرده و آن را مطالعه کنید، این فایل به شما شیوه درست انتخاب یک نرم افزار CRM را آموزش خواهد داد؟

برای دانلود رایگان این کتاب فرم زیر را پر کنید.

حمید محمودزاده

درباره نویسنده

حمید محمودزاده
ایده پـرداز

از مقطع کارشناسی ارشد رشته نرم افزار دانشگاه 1382 حمید محمودزاده در سال علم و صنعت ایران فارغ التحصیل گردید. او چهارده سال است که در حوزه تجارت الکترونیکی به عنوان مدیرعامل آرمیتیس فعال است. علاوه بر چندین سال سابقه تدریس در دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه های معتبر دیگر تا کنون بیش از ده ها مقاله بین المللی در حوزه تخصصی خود در کنفرانس ها مجلات معتبر جهانی منتشر نموده است. تمرکز اصلی ایشان در حال حاضر در حوزه های زیر است: مشاور حرفه ای آنلاین مارکتینگ در تجارت الکترونیک دیدارCRMایده پرداز نرم افزار نماینده انحصاری نرم افزار ایمیل مارکتینگ میلرلایت در ایران

سایر کتاب ها

دانلودرایگان دانلودرایگان دانلودرایگان دانلودرایگان
دانلودرایگان دانلودرایگان دانلودرایگان دانلودرایگان دانلودرایگان
کتاب الکترونیکی - 7*3 راهنمای خرید سی ار ام

3 7 راهنمای خرید crm

اگر شما انتخاب درستی برای خرید نرم افزار CRM انجام ندهید، هزینه ای که بابت آن پرداخت کرده اید حداقل ضرری است که می پردازید، ضرر مهم تر در زمانی و اطلاعاتی است که از دست می دهید چند ساعت وقت بگذارید و با تمرکز فایل راهنمای خرید نرم افزار CRM را دانلود کرده و آن را مطالعه کنید، این فایل به شما شیوه درست انتخاب یک نرم افزار CRM را آموزش خواهد داد؟

برای دانلود رایگان این کتاب فرم زیر را پر کنید.

حمید محمودزاده

درباره نویسنده

حمید محمودزاده
ایده پـرداز

از مقطع کارشناسی ارشد رشته نرم افزار دانشگاه 1382 حمید محمودزاده در سال علم و صنعت ایران فارغ التحصیل گردید. او چهارده سال است که در حوزه تجارت الکترونیکی به عنوان مدیرعامل آرمیتیس فعال است. علاوه بر چندین سال سابقه تدریس در دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه های معتبر دیگر تا کنون بیش از ده ها مقاله بین المللی در حوزه تخصصی خود در کنفرانس ها مجلات معتبر جهانی منتشر نموده است. تمرکز اصلی ایشان در حال حاضر در حوزه های زیر است: مشاور حرفه ای آنلاین مارکتینگ در تجارت الکترونیک دیدارCRMایده پرداز نرم افزار نماینده انحصاری نرم افزار ایمیل مارکتینگ میلرلایت در ایران

سایر کتاب ها
دانلودرایگان