اگر این 7 ویژگی را دارید، نرم افراز CRM را به شما پیشنهاد می کنیم!

1.کسب و کار شما B2B است.

شما به کسب وکارها می فروشید نه به مصرف کنندگان. تمامی محصولات اصلی CRM با مدل داده B2B با مخاطبان (افراد) متعلق به حساب ها (کسب و کارها) ساخته شده اند. از سیستم های CRM B2B به سادگی سیستم های B2C می توانید استفاده کنید اما بهتر است از سیستم مدیریت مخاطب استفاده کنید.

بیشتر بخوانید:کاربردهای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان

2.چیزهای زیادی برای به خاطر سپردن وجود دارد.

اگر تعداد خریداران شما آنقدر زیاد است که نمی توانید آنها را به خاطر بسپارید، به سیستم CRM احتیاج دارید تا هیچ خریداری فراموش نشود و هنگامی که با خریداری در چرخه فروش ارتباط برقرار می کنید، تاریخچه ای از تماس های گذشته در برابر شما خواهد بود. باید تاریخ های آینده برای هر خریدار را تنظیم کنید تا در آن زمان به شما یادآوری شود.

3.کارمند فروش دارید.

اگر کارمند فروش دارید، باید جزئیات خریداران را تحت کنترل بگیرید، تا بر کاری که انجام می دهند نظارت داشته باشید و مطمئن شوید که اگر شرکت را ترک کنند، مشتریانتان همراه آن ها نمی رود.

4.فرایند فروش طولانی دارید.

اگر فرایند فروشی دارید که بیش از یک ماه طول می کشد، به خاطر نخواهید آورد که هر خریدار شما در کجای چرخه خرید قرار دارند، و در آخرین تماس چه اتفاقی افتاده است. بویژه زمانی که بعد از دو سال برگردند!

5.می خواهید پیش بینی فروش انجام دهید.

اگر می خواهید پیش بین فروش انجام دهید (مدیریت فرصت در اصطلاحات CRM) پس باید ارزش ها و احتمال تاریخ بستن قرارداد برای هر معامله را ثبت کنید و به نویسنده گزارشی احتیاج دارید که آن ها را برای شما در طی ماه ها ثبت کند.

بیشتر بخوانید:نرم افزار CRM چگونه باعث ارتقای سطح فروش شما می شود؟

6.خریداران شما چندین نقطه تماس دارند.

اگر خریداران و مشتریان با شیوه های متفاوتی با سازمان شما در تماس هستند، و شما نیاز دارید نتیجه آن را در طی چرخه فروش ببینید، در این صورت به سیستم CRM احتیاج دارید.

7.می خواهید بازاریابی انجام دهید.

اگر می خواهید کمپین ایمیلی چه به صورت ساده، ارسال خبرنامه چه به شکل بازاریابی بخش­ بندی تخصصی راه بیاندازید، پس به سیستم CRM هم برای حفظ داده ها و هم برای ارسال ایمیل ها احتیاج دارید، تا زمانی که به خریدار نگاه می اندازید ببینید که پاسخ داده اند یا خیر.
و در صورتی که فقط یک نفر هستید، چرخه فروشتان کوتاه است، تکرار فروش ندارید، مشتریان بزرگ کمی دارید که باید به خاطر بسپارید. به نرم افزار CRM نیازی ندارید.
اگر در کار B2C هستید، بویژه از طریق وب سایت، برای شما سیستم بازاریابی B2C برای حفظ تاریخ فروش مناسب­تر است.

بیشتر بخوانید:چرا شرکت ها برای رشد به CRM نیاز دارند؟

نتیجه­ گیری

در صورتی که در کارتان سازماندهی و برنامه مشخصی ندارید سیستم CRM برایتان مفید نخواهد بود. برای استفاده از مزایای سیستم CRM شما و همکارانتان باید از آن استفاده کنید و آن را به روز نگه دارید در غیراینصورت شکست خواهید خورد.

(1396/07/17)

حمید محمود زاده

ایده پرداز نرم افزار دیدار

لیست نـظرات