سی آر ام دیدار،نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

دیدار یک نرم افزار سی آر ام است

که با هوشمند سازی فرآیند فروش و ایجاد سبک جدیدی از فروش ارتباط شما با مشتریان را متحول می کرده و فروش شما را افزایش میدهد

سی آر ام دیدار

چگونه من با دیدار بیشتر بفروشم

ملاقات با دیدار